Om oss

Oslo, August 2021

Belarusere i Norge er nå sammen!

Belarusisk Forening i Norge “Razam” er belarusernes diaspora i Norge. Ordet “razam” betyr “sammen” på belarusisk språk. Og vi, belarusere i Norge, bestemte at vi skulle holde sammen og hjelpe hverandre. Organisasjonen vår ble opprettet av belarusere for belarusere og alle som er interessert i og elsker hjemlandet vårt.

Forenings hovedmål er å fremme belarusernes, og deres familiers, interesser i Norge, å være bindeledd mellom belarusisk og norsk kultur og samfunn, å skape  kontaktflate mellom belarusere og nordmenn.  

Vi er også interessert i å delta i norsk-belarusiske samarbeidsprosjekter, hjelpe belarusere med å integrere seg i norsk kultur- og arbeidsliv og fremme et positivt bilde av belarusere i Norge.

Vi er tross alt alltid glade for nye venner.

Velkommen til Belarusisk Forening i Norge “Razam”! Bli med oss!

Følg oss på Facebook og Instagram for nyheter og invitasjon til eventer

* * *

Беларусы Нарвегіі цяпер разам!

У Нарвегіі створана i афіцыйна зарэгістраваная Суполка беларусаў у Нарвегіі «Разам». Наша арганізацыя створана беларусамі для беларусаў і ўсіх, хто цікавіцца і любіць нашу Радзіму.

Асноўная мэта згуртаваньня – падрымлiваць інтарэсы беларусаў і іх сем’яў у Нарвегіі, быць сувязным звяном паміж беларускай і нарвежскай культурай і грамадствам, наладжваць кантакты паміж беларусамі і нарвежцамі.

Мы таксама зацікаўлены ва ўдзеле ў нарвежска-беларускіх праектах супрацоўніцтва, хочам дапамагаць беларусам інтэгравацца ў нарвежскую культурную і працоўнае жыццё і садзейнічаць станоўчаму іміджу Беларусі і беларусаў у Нарвегіі.

Мы заўсёды рады новым сябрам!

Сардэчна запрашаем у Суполку беларусаў у Нарвегіі! Будзьце разам з намi! Сяброўства ў арганізацыі ананімнае і спіс сябраў ніколі не перасылаецца ў іншыя інстанцыі.

Сачыце за намі на Facebook і Інстаграм за навінамі і запрашэннямі на мерапрыемствы.