To Belarusiske poeter mottar Ytringsfrighetspris fra Den Norske Forfatterforeningen

To Belarusiske poeter mottar Ytringsfrighetspris fra Den Norske Forfatterforeningen

Bildet tilhører DnF og er lånt her

Den norske forfatterforeningen (DnF) skriver:

DnFs Ytringsfrihetspris for 2020 går i år til de to belarusiske forfatterne Hanna Komar og Dmitry Strotsev. DnF ønsker å dele prisen mellom to forfattere som representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Belarus.

Etter det omstridte gjenvalget av president Lukasjenko i august i fjor, har belarusere tatt til gatene i stort antall for å protestere mot det de ser på som et ugyldig valgresultat. Forfattere har deltatt i de fredelige protestmarsjene, og har spilt en viktig rolle gjennom å gi støtte og stemme til protestene. Myndighetene har svart med å trakassere, kidnappe og arrestere en rekke forfattere, journalister og aktivister, og ytringsfriheten er derfor under sterkt press. IU ønsker i år å dele prisen mellom to forfattere som representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Belarus.

Hanna Komar (f. 20.03.89) er poet og oversetter. Hun har gitt ut to diktsamlinger, Fear of Heights og Recycled. Hun er en del av PEN Belarus og arbeider for ytringsfrihet for forfattere, journalister og skribenter ved blant annet å overvåke rettighetsbrudd og delta aktivt i demonstrasjoner og markeringer. Også gjennom sin litterære produksjon tar hun til orde mot myndighetenes undertrykkelse. Hanna Komar deltok i en av markeringene og ble arrestert i Minsk 8.september. Hun tilbrakte ni dager i fengsel etter å ha vært med i en fredelig demonstrasjon.

Dmitry Strotsev (f. 12.04.1963) er en av de mest respekterte poetene i Belarus, med en sentral posisjon i det litterære miljøet. Han er også forlegger, oversetter og medlem av PEN Belarus. Strotsev ble i likhet med Hanna Komar arrestert for sin deltakelse i protestene i fjor høst. Gjennom hele sitt virke som poet har Strotsev berørt politiske spørsmål i Belarus, og arrestasjonen i fjor høst ble satt i sammenheng med hans daglige publikasjon av dikt på Facebook. I diktene skildres den hensynsløse volden det belarusiske folket blir utsatt for. Strotsev ble dømt til 13 dagers fengsel, uten at det satte en stopper for publiseringen. Fortsatt ytrer han seg aktivt både om undertrykkelsen som foregår og om kraften i de fredelige demonstrasjonene.

Begge kandidatene er sterke og modige stemmer for ytringsfrihet og demokrati i Belarus.

Kilde: DnFs Ytringsfrihetspris til to belarusiske forfattere – Den norske Forfatterforening (forfatterforeningen.no)

About the author

razam_kontakt administrator