BELARUSSISKE FILMDAGER I OSLO

BELARUSSISKE FILMDAGER I OSLO

🎉We did it! 3-4 september var Oslo vertskap for Belarussiske Filmdager, organisert av samfunnet vårt. Vi er veldig takknemlige til alle som kom❤️ Seerne våre var fra forskjellige land, og selvfølgelig mange nordmenn. Vi håper at den norske offentligheten nå vet mer og forstår Belarus.


Alle filmene skapte stor interesse. Vi var glade for å se reaksjonene fra publikum under og etter øktene, ansiktene til folk som så på bilder fra demonstrasjonene i 2020 i Minsk. Det var ingen likegyldige mennesker.
Spesiell takk til våre gjester -Julia Mickiewicz, Andrej Kotljarchuk , Andrey Kutsila – det var veldig interessant å lytte til diskusjonene med dere. Temaet for kvinners solidaritet forårsaket stor respons fra publikum. Og noen fakta fra historien om andre verdenskrig ble et funn. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen igjen.


Tusen takk til Cinemateket i Oslo , sponsorer og teamet vårt for en flott jobb!🙌
Vi er sikre på at dette bare er begynnelsen. Belarus med sin kultur, historie, tradisjoner og mennesker har mye å tilby og fortelle. Vi kommer definitivt tilbake med et enda mer interessant programm. Stay tuned!

* * *

🎉We did it! 3-4 верасня ў Осла прайшлі Дні беларускага кіно, арганізаваныя нашай суполкай. Мы вельмі ўдзячныя ўсім, хто прыйшоў❤️ Нашы гледачы былі з розных краін, і, вядома, шмат нарвежцаў . Мы спадзяемся, што нарвежская грамадскасць цяпер ведае больш і разумее Беларусь.


Усе фільмы выклікалі вялікую цікавасць. Мы былі рады бачыць рэакцыі гледачоў падчас і пасля сесій, твары людзей, якія глядзелі здымкі з дэманстрацый у 2020 годзе ў Мінску. Абыякавых людзей не было.
Асаблівая падзяка нашым гасцям – Юліі Міцкевіч, Андрэю Катлярчуку, Андрэю Куціле – было вельмі цікава паслухаць дыскусіі з нiмi. Тэма жаночай салідарнасці выклікала вялікі водгук у гледачоў. А некаторыя факты з гісторыі Другой сусветнай вайны сталі адкрыццём.

Вялікі дзякуй Cinemateket у Осла, спонсарам і нашай камандзе за выдатную працу! 🙌
Мы ўпэўненыя, што гэта толькі пачатак. У Беларусі з яе культурай, гісторыяй, традыцыямі і людзьмі ёсць што прапанаваць і расказаць. Мы абавязкова вернемся з яшчэ больш цікавай праграмай. Сачыце за абнаўленнямі!

About the author

Julia Jasinska administrator