Internasjonal solidaritetsdag for Hviterussland 7. februar

Internasjonal solidaritetsdag for Hviterussland 7. februar

Etter seks lange måneder med protester mot Lukasjenko, markerte vi Den Internasjonale Solidaritetsdagen med Hviterussland sammen med resten av verden.

Lukasjenko har hatt makten i Belarus siden 1994. Presidentvalget i august utløste fredelige protester mot omfattende valgfusk. Protestene ble møtt med massearrestasjoner, vold og tortur.

Hver søndag samles hviterussere foran Stortinget. I dag har representantene fra Den norske Helsingforskomiteen, Den norske Forfatterforeningen og Human Rights House Foundation deltatt.

Hviterussisk forening i Norge RAZAM og Den norske Helsingforskomité støtter opp om dette oppropet, og vi oppfordrer andre organisasjoner og enkeltpersoner til å gjøre det samme.

Myndighetene i Hviterussland må respektere landets grunnlov og grunnleggende menneskerettigheter. Dette gjelder spesielt retten til frie valg, forsamlingsfriheten, ytringsfriheten, pressefriheten og streikeretten.  

Vi krever at Aleksander Lukasjenko holdes ansvarlig for å umiddelbart implementere følgende tiltak: 

  1. All vold, fengsling og andre straffereaksjoner overfor fredelige demonstranter skal opphøre.
  2. FN skal få ubegrenset tilgang til å etterforske tortur og drap på sivile, og overgriperne må stilles til ansvar for straffbare handlinger.
  3. Politiske fanger skal slippes fri, avskjedigede streikende arbeidere og studenter skal få tilbake jobben.

Krisen kan kun løses ved å gjennomføre et nytt valg som erklæres fritt og rettferdig av uavhengige internasjonale observatører. Hviterusslands befolkning må få velge sin egen fremtid. 

* * *

Пасля доўгіх шасці месяцаў пратэстаў супраць Лукашэнкі 7 лютага мы адзначылі Міжнародны дзень салідарнасці з Беларуссю разам з астатнім светам.

Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе ў Беларусі з 1994 г. Прэзідэнцкія выбары ў жніўні 2020 выклікалі мірныя пратэсты супраць шырокай фальсіфікацыі выбараў. Пратэсты былі сустрэты масавымі арыштамі, гвалтам і катаваннямі.

Кожную нядзелю беларусы збіраюцца перад Стортынгам у Осла. 7 лютага да нас далучылiся прадстаўнікі Нарвежскага Хельсінкскага камітэта, Нарвежскай асацыяцыі пісьменнікаў і Фонду  правоў чалавека.

Беларуская асацыяцыя ў Нарвегіі RAZAM і  Нарвежскі Хельсінкскі камітэт падтрымліваюць гэты зварот . I мы заклікаем іншыя арганізацыі  і прыватных асоб  зрабіць тое самае.

Улады Беларусі павінны паважаць канстытуцыю краіны і асноўныя правы чалавека. Гэта датычыцца, у прыватнасці, права на свабодныя выбары, свабоду сходаў, свабоду выказвання меркаванняў, свабоду прэсы і права на забастоўку.

Мы патрабуем ад Аляксандра Лукашэнкі прыцягнуць адказнасць да неадкладнага выканання наступных мер:

  1. Усе меры гвалту, зняволення і іншыя меры пакарання ў дачыненні да мірных дэманстрантаў павінны быць спынены.
  2. ААН будзе мець неабмежаваны доступ для расследавання катаванняў і забойстваў мірных грамадзян, а злачынцы павінны быць прыцягнуты да адказнасці.
  3. Палітычныя зняволеныя павінны быць вызвалены, звольненыя забастоўваемыя працоўнiкi і студэнты павінны вярнуцца на працу i на месцы вучобы.

Вырашыць крызіс можна толькі шляхам правядзення новых выбараў, абвешчаных незалежнымі міжнароднымі назіральнікамі свабоднымі і сумленнымі. Народ Беларусі павінен сам выбраць сваю будучыню.

About the author

Julia Jasinska administrator