NORSK SOLIDARITET MED FOLKET I HVITERUSSLAND

NORSK SOLIDARITET MED FOLKET I HVITERUSSLAND

 Vi er nå i gang med vår kampanje på Facebook for å få hele det norske sivilsamfunnet til å skrive under på at de støtter oss. Med mange signaturer så lytter flere på oss.

Hvorfor du bør bry deg?

  •   Det er en voldsom tragedie som utspiller seg i Europa. Hvis du mener at folk ikke skal drepes, tortureres eller lemlestes for å si sin mening og vise uenighet fredelig, bør du bry deg.
  • Det handler om demokrati og grunnleggende menneskelig verdighet. Hvis du støtter nasjonens rett til å endre ledere fredelig og demokratisk gjennom åpne og rettferdige valg, bør du bry deg.

Les mer og signere!

* * *

Зараз мы праводзім нашу кампанію на Facebook, каб уся нарвежская грамадзянская супольнасць падпісала, што яна нас падтрымлівае.

Чаму вы павінны клапаціцца?

  • Гэта жорсткая трагедыя, якая разгортваецца ў Еўропе. Калі вы лічыце, што людзей нельга забіваць, катаваць альбо калечыць за тое, што яны выказваюць сваё меркаванне і мірна дэманструюць іншадумства, вам трэба клапаціцца.
  • Гаворка ідзе пра дэмакратыю і асноўную чалавечую годнасць. Калі вы падтрымліваеце права нацыі мірна і дэмакратычна мяняць лідэраў шляхам адкрытых і сумленных выбараў, вам трэба клапаціцца.

Прачытайце i падпiшыце, калi ласка.

About the author

razam_host administrator