Bli Medlem

Belarusisk Forening i Norge Razam er belarusernes diaspora i Norge. Ordet “razam” betyr “sammen” på belarusisk språk. Og vi, belarusere i Norge, bestemte at vi skulle holde sammen og hjelpe hverandre. Organisasjonen vår ble opprettet av belarusere for belarusere og alle som er interessert i og elsker hjemlandet vårt.

Alle som har interesse for hviterussisk samfunn og kultur kan bli medlemmer av foreningen. For å bli med i RAZAM, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor.

Кожны, хто цікавіцца Беларуссю, беларускім грамадствам і культурай, могуць стаць сябрам РАЗАМ. Каб далучыцца да нас, запоўніце, калі ласка, фармуляр.

Våre vedtekter her  / Наш статут тут

Kontigent i 2022 / Сяброўскі ўзнос 2022:

  • Hovedmedlem / Сябра суполкі 150 kroner
  • Støttemedlem / Салідарны сябра 100 kroner
  • Familiemedlemskap / Сямейнае сяброўства 250 kroner
  • Student, pensjonist, arbeidsledig / Студэнт, пенсіянер, беспрацоўны 100 kroner

Hovedmedlem / Сябра суполкі
16+ år, født i Belarus, har Belarusisk statsborgerskap, har en eller begge foreldre som er født i Belarus eller har belarusisk statsborgerskap. Unntaksvis kan personer med særlig sterk og omfattende tilknytning til Belarus, men uten belarusisk statsborgerskap eller belarusiske foreldre, vurderes av styret til å være hovedmedlem.

16 + год, нарадзіўся ў Беларусі, мае беларускае грамадзянства, мае аднаго або абодвух бацькоў, якія нарадзіліся ў Беларусі або маюць беларускае грамадзянства. У выключным выпадку праўленне суполкі можа разгледжваць пытанне аб прыняцці ў галоўныя сябры асобу з асабліва моцнымі і шырокімі сувязямі з Беларуссю, але без беларускага грамадзянства або беларускіх бацькоў.

Støttemedlem / Салідарны сябра
Har ikke tilknytning til Belarus eller belarusere, kan delta i organisasjonen på lik linje med alle andre, men du kan ikke stemme ved årsmøte og kan ikke påta deg styreverv.

Не мае роднасных сувязяў з Беларуссю, але можа ўдзельнічаць у арганізацыі на роўных з усімі. Салідарны сябра  не можа галасаваць на штогадовым сходзе і не можа займаць кіраўнічыя пасады у арганізацыі.

Familiemedlemskap / Сямейнае сяброўства
Hovedmedlem og hans eller hennes barn i alderen 5-15 år, ektefeller, samboere eller foreldre til hovedmedlem, disse kan delta aktivt i organisasjonen på linje med hovedmedlem, men kan ikke stemme ved årsmøte eller påta se styreverv.

Дзеці 5-15 гадоў, мужы\жонкі, сужыцелі альбо бацькі паўнамоцнага сябра арганізацыі. Сямейныя сябры не маюць магчымасці галасаваць на штогадовым сходзе і не могуць займаць пасады ў праўленні суполкі. Але могуць удзельнічаць у дзейнасці і праектах арганізацыі на роўных з паўнамоцным сябрам.

r personvernerklæring

Innmeldingsskjema / Рэгістрацыйны фармуляр