Vi er enige!

Vi er enige!

Takk Aftenposten для deres støtte i denne saken. Siden ifjor har RAZAM vært en pådriver til dialogen om navneendringen fra Hviterussland to Belarus or har arguments for hvor for dette er en viktig sak for belarusere i Norge, spesielt i lys av den pågående kampen for demokrati. Vi har god støtte fra det Historisk-lingvistiske miljøet i Norge, samt NorskHelsinkikomiteen og Krf parti, og vi er innstilt på å fortsette dialogen videre med både Utenriksdepartementet, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og Språkrådet. Det at journalistene fra landets største avis viser sin støtte og ønsker å bruke Belarus fremfor Hviterussland er svært viktig for belarusere som ønsker å fremheve sin identifitet og bruke et mer lingvistisk korrekt navn på hjemlandet sitt.

Les hele artikelen: https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/0KW9po/aftenposten-mener-norge-burde-gi-hviterussland-nytt-navn

* * *

Дзякуй газеце Aftenposten за падтрымку. З мінулага года РАЗАМ з’яўляецца рухаючай сілай у дыялогу аб змене назвы у нарвежскай мове з Hviterussland на Belarus i мае аргументы, чаму гэта з’яўляецца важнай праблемай для беларусаў Нарвегіі, асабліва ў святле бягучай барацьбы за дэмакратыю. Мы маем добрую падтрымку з боку гісторыка-лінгвістычнай суполкі Нарвегіі, а таксама Нарвежскага Хельсінкскага камітэта і партыі Krf. I мы гатовы працягваць дыялог з Міністэрствам замежных спраў, міністрам замежных спраў Іне Мары Эрыксен Сёрэйдэ і Саветам мовы Språkrådet. Той факт, што журналісты найбуйнейшай газеты краіны выказваюць сваю падтрымку і хочуць выкарыстоўваць назву Belarus, а не Hviterussland, вельмі важны для беларусаў, якія хочуць падкрэсліць сваю ідэнтычнасць і выкарыстоўваць больш правільную з моўнага пункту гледжання назву сваёй краіны.

About the author

Julia Jasinska administrator