Tospråktesten

Tospråktesten

Per dags dato finnes det ingen statsautoriserte norsk-belarusiske tolker i Norge. Den nye tolkeloven sier at de som tolker for det offentlige apparattet skal være statsatuoriserte og nå lager OsloMet en tospråktesten for de som kan både norsk og belarusisk (hviterussisk).

OsloMet tok kontakt med foreningen i håp om at flere belarusere kan ta en slik test i mai-juni.

Søknadsfristen er 15. mars 2022
Les mer om prøven og hvordan man søker her: Tospråktesten – OsloMet
På nettsiden finnes også informasjon om hvilke språk som vil bli tilbudt 2022 og 2023.

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen er personer som ønsker å arbeide som tolk, eller som allerede arbeider som tolk, men mangler formelle kvalifikasjoner i form av tolketudanning og/eller statsautorisasjon i tolking. 

Slik foregår testen: Tospråktesten – FilMet (oslomet.no)

Prøven tilbys tre ganger i året og brukes som første ledd i kvalitetssikringen av tolker til offentlig sektor. 
OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for gjennomføringen av prøven, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat , får tilbud om kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).  TAO er et tredagers kurs i tolkens yrkesetiske retningslinjer og tolkens plass i samtalen. Bestått test og gjennomført kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregisters laveste kategori, kategori E.

Nasjonalt tolkeregister skal øke tilgjengeligheten av kvalifiserte tolker i offentlig sektor, stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner og bidra til en profesjonalisering av tolkeyrket. IMDi har drifts- og fagansvaret for registeret.

About the author

razam_kontakt administrator