Sjokket, sorgen og raseriet

Sjokket, sorgen og raseriet

På sondagsmarkering i Oslo ga RAZAM uttrykk for sjokket, sorgen og raseriet som fylte oss da Roman Bondarenko døde. Han visste hvor farlig det er å gå ut alene mot bandittene, vi vet det alle samme, det er så mange som er drept i Lukasjenkas navn siden 1994. Han ga livet sitt i kampen for et land hvor mennesker kan leve fritt. Vi glemmer aldri, la dem be om tilgivelse.

* * *

На нядзельнай акцыi ў Осла RAZAM выказаў шок, смутак і лютасць, якія напоўнілі нас, калі Раман Бандарэнка памёр. Ён ведаў, як небяспечна выходзіць сам-насам супраць бандытаў. Але ён аддаў жыццё ў барацьбе за краіну, дзе людзі могуць жыць свабодна. Мы ніколі не забудзем i нiколi не даруем.

About the author

Julia Jasinska administrator